Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne. Nižšie nájdete všetky informácie o tom, aké údaje máme k dispozícii a ako s nimi nakladáme. Ochrana osobných údajov sa riadi nariadením GDPR (formálne nariadenie Európskeho parlamentu Rady č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES).

KTO SME A AKO NÁS KONTAKTOVAT:

Mária Horňáková – Hormy

Havlíčkova 2838, 767 01 Kroměříž, Česká republika

marketing@horma.cz

IČO: 46295640

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri.

Spracovávame tieto OSOBNÉ ÚDAJE:

 • meno
 • priezvisko
 • e-mail
 • telefónne číslo

CIEĽ A DOBA SPRACOVANIA:

Osobné údaje spracovávame za účelom vybavenia vášho dotazu, následného plnenia zmluvy (podľa článku. 6, ods. 1 b), váš e-mail môžeme tiež využiť na zasielanie obchodných správ (podľa článku. 6, ods. 1.F),

Čas spracovania sa líšia podľa účelu. Pre účel vybavenie vašej dopytu archivujeme dáta po dobu 1 roka a v prípade, že sa stanete naším klientom, uchovávame dáta po dobu trvania spolupráce.

SPRACOVATELIA:

Aby sme vám ponúkali špičkové služby, využívame služby tretích strán. Nižšie nájdete ich menný zoznam.

 • Poskytovateľ softvéru Google LLC.
 • Poskytovateľ hostingu Kromnet
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

COOKIES

Na webových stránkach využívame cookies. Analytické cookies, ktoré merajú návštevnosť týchto stránok, považujeme za nás oprávnený záujem. Cookies pre cielenie reklamy spracovávame len na základe vášho súhlasu. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať. Viac o fungovaní cookies nájdete tu.

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prijímame všetky technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov spôsobom uvedeným v Zákone alebo v iných záväzných právnych predpisoch a na vylúčenie možnosti neoprávneného alebo náhodného prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj inému zneužitiu osobných údajov. Táto povinnosť platí aj po ukončení spracovaní osobných údajov.

Všetka elektronická dáta uložené chránime zabezpečeným protokolom (HTTPS šifrovaný pomocou TLS), ktorý chráni spojenie vášho webového prehliadača a nášho servera pred odpočúvaním a podvrhy dát.

Máme nastavené riadenie užívateľských prístupov, systém riadenia práv a rolí, čím zabezpečujeme ochranu dát pred neoprávneným prístupom. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných povinností, sú viazané mlčanlivosťou.

VAŠE PRÁVA:

Na základe nariadenia GDPR máte tieto práva:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť;
 • požadovať od nás informácie o spracovaní osobných údajov;
 • požadovať od nás prístup k osobným údajom;
 • požadovať od nás opravu nepresných osobných údajov, ich doplnenie či aktualizáciu;
 • požadovať od nás bezodkladné vymazanie osobných údajov;
 • požadovať od nás obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • požiadať nás o prenos osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte;
 • v prípade pochybností o zákonnosť spracovania vašich osobných údajov máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.